ชานชาลา : Chanchala

ชานชาลา : Chanchala อัมพวา, สมุทรสงคราม

ร้านกาแฟโบราณในบรรยากาศสุดเก๋า เพราะ เค้าจําลองเอาชานชาลาสถานีรถไฟแม่กลอง มาไว้ท่ีน่ี ท้ังโต๊ะเก้าอี้ไม้หน้าตาเหมือนม้านั่ง ในสถานีรถไฟ นอกจากจะขายกาแฟ อาหาร ว่างและเคร่ืองดื่ม ยังมีการหมุนเวียนอาหาร พื้นบ้านฝีมือของชาวอัมพวามาจําหน่าย หรือ หากใครอยากสั่งกุงเผา ปลาหมึก-หอยเชลล์ ย่างจากเรือมาหมํ่า เค้าก็ไม่ว่า มิน่าใครๆ ถึงอยากมานั่งเล่นที่ชานชาลาแห่งน้ีกันนัก ต่อนัก :)

 • คาเฟ่ เบเกอรี่,นั่งกินนั่งเล่น,
 • คาเฟ่ ทีรูม
 • อังกฤษ
 • ไม่มี
 • 50 - 200
 • ไม่มี
 • ไม่มี
 • ไม่มี
 • -
 • สร้างสแตนด์อโลนบนพื้นที่
 • ศ. -อา. 11.00-21.00 น.
 • ตลาดนํ้าอัมพวา ติดกับลานนาคะวรังค์
 • 034-752-199
ที่กินใกล้ๆที่น่าสนใจ