น้ำปูอเมซอนหนองเล็งทรายน้ำปูอเมซอนหนองเล็งทราย ( พะเยา )

- น้ำปู ขนาด 200 กรัม 1 กระปุก ราคา 149 บาท จัดส่งฟรี 
- น้ำปู ขนาด 500 กรัม 1 กระปุก ราคา 229 บาท จัดส่งฟรี 
- แพ็คคู่ น้ำปู ขนาด 200 กรัม 2 กระปุก ราคา 229 บาท จัดส่งฟรี 
- แพ็คคู่ น้ำปู ขนาด 500 กรัม 2 กระปุก ราคา 439 บาท แถมฟรี น้ำปู ขนาด 80 กรัม 1 กระปุก จัดส่งฟรี 

เงื่อนไข

- แสดงรูปว่าได้รับโปรโมชั่นก่อนการซื้อ
- ลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564