จันทร์ผาโฮมสเตย์จันทร์ผาโฮมสเตย์ ( หนองคาย )

ส่วนลด 15% ทุกประเภทห้องพัก 

เงื่อนไข

- เข้าพักได้วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ถึงวันที่ 30 ก.ย 64
- 1 Code ส่วนลด / 1 ห้องพัก
- จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้าพัก