บ้านนอก coffee barบ้านนอก coffee bar ( สตูล )

ลด 15% ต่อ ใบเสร็จ  

เงื่อนไข

1. รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน บ้านนอก coffee bar จ.สตูล เท่านั้น
2. จำกัดการแลกสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564
4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. กรณีที่ตรวจพบการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การแลกรับสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี