ฉิมเมล่อนฉิมเมล่อน ( สตูล )

รับฟรี ไอศครีมเมล่อน 1 ถ้วย หรือ เมล่อนโซดา 1 แก้ว

เงื่อนไข

1. รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน ฉิมเมล่อน จ.สตูล เท่านั้น
2. จำกัดการแลกสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564
4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. กรณีที่ตรวจพบการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การแลกรับสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี