โรงแรม ริมนที รีสอร์ท (Rimnatee Resort)โรงแรม ริมนที รีสอร์ท (Rimnatee Resort) ( ตรัง )

ส่วนลด 15% จากราคาปกติทุกห้อง

เงื่อนไข

- ส่วนลดจำกัดจำนวน 1 ห้อง / 1 สิทธิ์ / คน
- ใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดเทศกาล เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
- ราคาไม่รวมอาหารเช้า
- ลูกค้าเช็คอินได้ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป และ เช็คเอ้าท์ ไม่เกิน 11.30 น.
- ผู้พักเพิ่ม ไม่เสริมฟูก เพิ่มท่ำนละ 150 บาท / เสริมฟูก เพิ่ม 300 บาท
- 1 ห้อง สามารถเสริมฟูกได้ 1 ท่ำน
- เด็กทารก อายุไม่เกิน 4 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ฟรี
- เด็กอายุ 5 – 10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 100 บาท ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง