Chula Beach KhanomChula Beach Khanom ( นครศรีธรรมราช )

ส่วนลด 30% จากราคาห้องปกติ

เงื่อนไข

- ส่วนลด 30% จากราคาห้องปกติ ห้องพักทุกประเทศ จํานวน 10 สิทธิ์
- โปรโมชันนี้สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้  ไม่สามารถคืนเงินได้ (non-refundable rate)
- หากแจ้งล่วงหน้า 7 วันขึ้นไป เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้ในกรณีที่มีห้องว่าง
- โปรโมชั่นส่วนลดมีอายุ 1 ปีตั้งแต่วันที่ชิลไปไหนออก voucher
- โปรโมชั่นสามารถใช้จองเข้าพักได้ทุกวัน ทุก roomtype สำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้า