Yotaka KhanomYotaka Khanom ( นครศรีธรรมราช )

-ลด 10% สำหรับห้องพักทุกประเภทในการจองคืนแรก หรือการจองห้องแรก
-ลด 20% สำหรับห้องพักทุกประเภทในการจองคืนที่ 2 หรือ 2 ห้องเป็นต้นไป

เงื่อนไข

- ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2564
- โปรโมชั่นนี้ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
- ในกรณีพัก 2 ห้องเป็นต้นไป สำหรับ1คืน ทางโรงแรมจะลด 20% สำหรับห้องที่ถูกกว่า