Khanom Sea Beach ResortKhanom Sea Beach Resort ( นครศรีธรรมราช )

วันธรรมดาลด 60% ทุกห้องพัก จากราคาปกติ
วันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ลด 50% ทุกห้องพัก จากราคาปกติ

เงื่อนไข

-ระยะเวลา มิ.ย. - 30 ก.ย. 2564
-จองล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้าพัก