สมหวัง ขนมไทยสมหวัง ขนมไทย ( กำเเพงเพชร )

- จัดส่งฟรี เซ็ตถั่วกวน, เผือกกวน, มะพร้าวเสวย, พุทรากวน เซ็ตละ 5 ห่อ ราคา 123 บาท.

- จัดส่งฟรี เซ็ตจับคู่ 10 ห่อ ราคา 199 บาท (คละรสละ 5 ห่อ จาก ถั่วกวน, เผือกกวน, มะพร้าวเสวย, พุทรากวน)

- จัดส่งฟรี เซ็ตรวมสาม 15 ห่อ ราคาพิเศษ 279 บาท (จากปกติ 300 บาท)(คละรสละ 5 ห่อ จาก ถั่วกวน, เผือกกวน, มะพร้าวเสวย, พุทรากวน)

- จัดส่งฟรี เซ็ตรวมทุกอย่าง 20 ห่อ ราคาพิเศษ 345 บาท (จากปกติ 400 บาท)(คละรสได้ทุกอย่าง จาก ถั่วกวน, เผือกกวน, มะพร้าวเสวย, พุทรากวน)

เงื่อนไข

- แสดงรูปว่าได้รับโปรโมชั่นก่อนการซื้อ
- ลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564