ข้าวเเรมฟืนสิบสองปันนาข้าวเเรมฟืนสิบสองปันนา ( เชียงราย )

- จัดส่งฟรี ข้าวแรมฟืน เซ็ต 3 ถุง ราคา 240 บาท.

- รับฟรี ข้าวแรมฟืน 1 ถุง เมื่อซื้อเซ็ต 5 ถุง ราคา 320 บาท (จัดส่งฟรี)

- รับฟรี ข้าวแรมฟืน 1 ถุง เมื่อซื้อเซ็ต 7 ถุง ราคา 400 บาท (จัดส่งฟรี)

- รับฟรี ข้าวแรมฟืน 2 ถุง เมื่อซื้อเซ็ต 10 ถุง ราคา 550 บาท (จัดส่งฟรี)

เงื่อนไข

- แสดงรูปว่าได้รับโปรโมชั่นก่อนการซื้อ
- ลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564