โรงแรม เดอะ เอส จี โฮเทลโรงแรม เดอะ เอส จี โฮเทล ( บุรีรัมย์ )

ห้องพัก 1100 บาท ลดเหลือ 650 (ราคาไม่รวมอาหารเช้า) 

เงื่อนไข

- ราคาส่วนลดนี้ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดตัวอื่นได้ 
- เริ่มใช้ส่วนลดได้ถึง 31 ธันวาคม 2564