The Indigo House PhraeThe Indigo House Phrae ( แพร่ )

-ห้องสแตนดาร์ด 690 บาท จากปกติ 800 บาท
-ห้องซูพีเรีย  2 ท่าน 790 บาท จากปกติ 1000 บาท
-ห้องดีลักซ์ 2 ท่าน 890 บาท จากปกติ 1200บาท
-ห้องครอบครัว 6 ท่าน 1090 บาท จากปกติ 1400 บาท

เงื่อนไข

-สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2-6 ท่าน +รวมอาหารเช้า
-สามารถเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดยาวและวันนักขัตฤกษ์
-ไม่สามารถใช้ชื่อบุคคลอื่นใช้โปรโมชั่นแทนได้
-สงวนสิทธิ์วันเข้าพัก ได้ถึง 30 กันยายน  2564 
-จองล่วงหน้า 7 วัน