ดำเนินพวา รีสอร์ทดำเนินพวา รีสอร์ท ( สมุทรสงคราม )

ราคาห้องพัก วันธรรมดา ลด50% 
ราคาห้องพัก ศุกร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์  ลด40%

เงื่อนไข

ราคาห้องพัก วันธรรมดา ลด50% เมื่อจองผ่านชิลไปไหน
ห้องมาตรฐาน 4,200 บาท ลดเหลือ 2,100 บาท รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%
ห้องบ้านท่อ 5,500 บาท  ลดเหลือ 2,750 บาท รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%
บ้านฮอบบิท 5,500 บาท  ลดเหลือ 2,750 บาท รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%
บ้านต้นไม้ 7,500 บาท  ลดเหลือ 3,750 บาท รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%
บ้านต้นไม้จากุชชี่ 9,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%

ราคาห้องพัก ศุกร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์  ลด40% เมื่อจองผ่านชิลไปไหน
ห้องมาตรฐาน 4,200 บาท  ลดเหลือ 2,520 บาท  รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%
ห้องบ้านท่อ 5,500 บาท  ลดเหลือ 3,300 บาท  รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%
บ้านฮอบบิท 5,500 บาท  ลดเหลือ 3,300 บาท  รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%
บ้านต้นไม้ 7,500 บาท  ลดเหลือ 4,500 บาท  รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%
บ้านต้นไม้จากุชชี่ 9,000 บาท  ลดเหลือ 5,400 บาท  รับฟรีคูปองส่วนลดค่าอาหาร 15%

เสริมที่นอน 800 บาท/ท่าน
ราคารวมอาหารเช้า 2 ท่าน/ห้อง
ราคารวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วันที่สามารถเข้าพักได้ ภายใน 30 กันยายน 2564