เป็น อยู่ คือ Resort & Restaurantเป็น อยู่ คือ Resort & Restaurant ( สมุทรสงคราม )

ส่วนลด 12 %
จาก 900 เหลือ 750 / 2 ท่านพร้อมอาหารเช้า
จาก 1,300 เหลือ 1,150 บาท / 2 ท่านพร้อมอาหารเช้า

เงื่อนไข

- ส่วนลดไม่จำกัดจำนวน แต่จองภายในเดือน ตุลาคม 2564 เท่านั้น
- เงื่อนไขการใช้ส่วนลด : รบกวนโอนจองเต็มจำนวน
โดยจองก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ กรณีจองแล้วยกเลิกแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เลื่อนได้ 1 ครั้ง
- ระยะเวลาในการใช้ส่วนลด
เข้าพักได้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2564 - เดือนมีนาคม 2565