Gingerbread House B&BGingerbread House B&B ( แพร่ )

Package 1 : ผ่อบ้านแอ่วเวียงยามค่ำ
ราคา 950 บาท /ท่าน
รวม ที่พัก 1 คืน / อาหาร 2 มื้อ เช้า-ค่ำ / พาเที่ยวเมืองแพร่ยามค่ำคืน
ขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

Package 2 : มูฟออน ตะลอนแพร่ 
ราคา 750 บาท/ท่าน
รวม ที่พัก 1 คืน / อาหาร 2 มื้อ เช้า-กลางวัน(ขนมเส้นเมืองแพร่) / พาเที่ยวเมืองแพร่
รับขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

เงื่อนไข

- ที่พัก 2 ท่านต่อห้อง นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท 
- ใช้ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง - 31 ธันวาคม 2564