เขาค้อบับเบิ้ลสกายแคมป์ Khaokho Bubble Sky Campเขาค้อบับเบิ้ลสกายแคมป์ Khaokho Bubble Sky Camp ( เพชรบูรณ์ )

ราคาที่พักโปรส่วนลด 15% (1 คืน 2 ท่าน รวมอาหารเช้า)
จองห้องพัก2คืนติดกัน ลด 20% ( 2 คืน 2 ท่าน รวมอาหารเช้า)

เงื่อนไข

หมายเหตุ
ราคาที่พักโปรส่วนลด 15% (1 คืน 2 ท่าน รวมอาหารเช้า)
1.ห้อง Cloudy 1,2 ราคาปกติ  2,500 บาท ลดแล้วเหลือ 2,125 บาท/ห้อง
2.ห้อง Cloudy 3,4 (แอร์,น้ำอุ่น)  ราคาปกติ  2,900 บาท ลดแล้วเหลือ 2,465 บาท/ห้อง
 
จองห้องพัก2คืนติดกัน ลด 20% ( 2 คืน 2 ท่าน รวมอาหารเช้า)
1.ห้อง Cloudy 1,2 ราคาปกติ  5,000 บาท ลดแล้วเหลือ 4000 บาท/ห้อง/2คืน
2.ห้อง Cloudy 3,4 (แอร์,น้ำอุ่น)  ราคาปกติ  5,800 บาท ลดแล้วเหลือ 4640 บาท/ห้อง/2คืน
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
-วันที่สามารถใช้ส่วนลดได้ (จันทร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์)
-จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
-จำนวนที่สามารถเข้าพักได้ 1 โค้ด ต่อ 1 ห้อง
-สามารถใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
-โปรโมชั่นใช้ได้ตั้งแต่ 01มิถุนายน 2564 - 30 พฤศจิกายน2564