นานา เพชรบูรณ์ รีสอร์ท & คาเฟ่นานา เพชรบูรณ์ รีสอร์ท & คาเฟ่ ( เพชรบูรณ์ )

วันนี้ - 30 กันยายน 2564
1.หลังเล็ก Cozy house  
ลดเหลือ  990 บาท/คืน/หลัง/2ท่าน  ปกติ 1250 บาท
2.หลังใหญ่ 2 ชั้น Family house 
ลดเหลือ  3,900 บาท/คืน/หลัง/7ท่าน ปกติ 4500 บาท
 
ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
1.หลังเล็ก Cozy house  
ลดเหลือ 1,250 บาท/คืน/หลัง/2ท่าน ปกติ 1500 บาท
2.หลังใหญ่ 2 ชั้น Family house 
ลดเหลือ  4500 บาท/คืน/หลัง/ 7 ท่าน ปกติ 5500 บาท
 
ธันวาคม - 31 มกราคม 2565
1.หลังเล็ก Cozy house  
ลดเหลือ 1500 บาท/คืน/หลัง/2ท่าน  ปกติ 2000 บาท        
2.หลังใหญ่ 2 ชั้น Family house 
ลดเหลือ  5400 บาท/คืน/หลัง/7ท่าน ปกติ 6500 บาท

เงื่อนไข

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
-ราคานี้รวมอาหารเช้า   
-ที่นอนเสริม 500 บาท 
-เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่คิดเพิ่มค่ะ     
-ใช้ได้ทุกวันยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์                       
-Time C/I 14:00 pm
-Time C/O 12:00 noon