Kacha ResortKacha Resort ( ตราด )

โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 (ทุกแบบ)
ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท (ห้อง Hillside Deluxe Building Room และ Seaside Deluxe Building Room)

เงื่อนไข

-สำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า
-ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30เมษายน 2565
-จองที่พักล่วงหน้า 7 วัน
-เข้าพักได้ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
-เข้าพักวันวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่ม500บาท/ห้อง
-เข้าพักวันที่ 24 ธันวา2564-1 มกราคา 2565 ชำระเพิ่ม 2000 บาท/ห้อง
-เข้าพักวันที่2 มกราคม 2565-30เมษายน 2565 ชำระเพิ่ม 1000บาท/ห้อง