THE EMERALDCOVE KOHCHANGTHE EMERALDCOVE KOHCHANG ( ตราด )

ห้อง Deluxe Room ราคา 1599 บาท (ปกติ 6500 บาท) สำหรับ 2ท่าน /คืน + อาหารเช้า

เงื่อนไข

- เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2564
- ใช้ได้ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพัก