บ้านขนมปังขิงบ้านขนมปังขิง ( นครนายก )

ราคาวันจันทร์-ศุกร์ ราคาห้องพัก ลด 15%
ราคาวันเสาร์-อาทิตย์ ลด 5%

ในกรณีฉีดวัคซีนแล้ว
ราคาวันจันทร์-ศุกร์ ราคาห้องพัก ลด 20 %
ราคาวันเสาร์-อาทิตย์ ลด 10%

เงื่อนไข

หมายเหตุ
ราคาวันจันทร์-ศุกร์ ราคาห้องพัก ลด 15%
ห้อง Standrad Villa 2 ท่าน  ราคา 1,530 บาท จากปกติ 1,800 บาท/คืน
ห้อง Poll Villa 2 ท่าน ราคา 2,720 บาท จากปกติ 3,200 บาท/คืน
ห้อง Suite room 3 ท่ ราคา 3,825 บาท จากปกติ 4,500 บาท/คืน
 
ราคาวันเสาร์-อาทิตย์ ลด 5%
ห้อง Standrad Villa 2 ท่าน  ราคา 1,710 บาท จากปกติ 1,800 บาท/คืน
ห้อง Poll Villa 2 ท่าน  ราคา 3,040 บาท จากปกติ 3,200 บาท/คืน
ห้อง Suite room 3 ท่าน  ราคา 3,610 บาท จากปกติ 3,800  บาท/คืน
ห้อง Family 4 ท่าน  ราคา 4,275 บาท จากปกติ 4,500 บาท/คืน
 
ในกรณีฉีดวัคซีนแล้ว
ราคาวันจันทร์-ศุกร์ ราคาห้องพัก ลด 20 %
ห้อง Standrad Villa  2 ท่าน  ราคา 1,450 บาท จากปกติ 1,800 บาท/คืน
ห้อง Poll Villa 2 ท่าน  ราคา 2,560 บาท จากปกติ 3,200 บาท/คืน
ห้อง Suite room 3 ท่าน  ราคา 3,040 บาท จากปกติ 3,800  บาท/คืน
ห้อง Family 4 ท่าน  ราคา 3,600 บาท จากปกติ 4,500 บาท/คืน

ราคาวันเสาร์-อาทิตย์ ลด 10%
ห้อง Standrad Villa 2 ท่าน  ราคา 1,620 บาท จากปกติ 1,800 บาท/คืน
ห้อง Poll Villa 2 ท่าน ราคา 2,880 บาท จากปกติ 3,200 บาท/คืน
ห้อง Suite room 3 ท่าน  ราคา 3,420 บาท จากปกติ 3,800  บาท/คืน
ห้อง Family 4 ท่าน  ราคา 4,050 บาท จากปกติ 4,500 บาท/คืน
 
เงื่อนไข
- ราคาห้องพัก+รวมอาหารเช้า/คืน
- ใช้ได้ทุกวัน ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จองพร้อมล่วงหน้า 7 วัน
- ระยะเวลาในการใช้ส่วนลด เข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ -31  ตุลาคม 2564