เดอะชิลล์ รีสอร์ท แอท นครนายกเดอะชิลล์ รีสอร์ท แอท นครนายก ( นครนายก )

ส่วนลด 40% สำหรับห้องพักพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

เงื่อนไข

หมายเหตุ
เข้าพักวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันศุกร์)
ห้อง Holland1/2 สำหรับ 4 ท่าน ราคา 2550 บาท จากปกติ 4300 บาท
ห้อง Geen/Blue/Violet สำหรับ 2 ท่าน ราคา 1200 บาท จากปกติ 2000 บาท
เรือนติดน้ำ 2 สำหรับ 2 ท่าน ราคา 2550 บาท จากปกติ 4300 บาท

เข้าพัก วันเสาร์ และหยุดนักขัตฤกษ์
ห้อง Holland1/2 สำหรับ 4 ท่าน ราคา 3240 บาท จากปกติ 4800 บาท
ห้อง Geen/Blue/Violet สำหรับ 2 ท่าน ราคา 1710 บาท จากปกติ 2600 บาท
เรือนติดน้ำ2 สำหรับ 2 ท่าน ราคา 3240 บาท จากปกติ 4800 บาท

เงื่อนไข
-ใช้ได้ทุกวันรวมอาหารเช้า
-ส่วนลดนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31ตุลาคม2564
-สำรองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน