The Blue Sky Resort ระนองThe Blue Sky Resort ระนอง ( ระนอง )

ส่วนลด 60% ห้อง Deluxe

เงื่อนไข

หมายเหตุ 
ราคา 3200 บาท จากปกติ  8,000 บาท สำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า
- ส่วนลดไม่จำกัดหรือจำกัดจำนวน

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด
-ใช้ได้ทุกวัน ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่รีสอร์ทกำหนด
-จองพร้อมระบุวันเข้าพักทันที
- เข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน2564