ไร่ชาวังพุดตาลไร่ชาวังพุดตาล ( เชียงราย )

ส่วนลด 15% เขาพักช่วงวันที่ 1 สิงหาคม - 30กันยายน 2564 
ส่วนลด 15% เขาพักช่วงวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 

เงื่อนไข

หมายเหตุ
ส่วนลด 15% เขาพักช่วงวันที่ 1 สิงหาคม - 30กันยายน 2564 
1.ห้องสแตนดาร์ด  
ราคาปกติ 750 บาท ลดเหลือ 638 บาท /คืน / 2 ท่าน
2.ห้องดีลัก 
ราคาปกติ 1,090 บาท ลดเหลือ 927 บทา/คืน / 2 ท่าน
3.ห้องแบบ3ท่าน
ราคาปกติ 1,390 บาท ลดเหลือ 1,182 บาท/คืน /3 ท่าน
 
ส่วนลด 15% เขาพักช่วงวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 
1.ห้องสแตนดาร์ด  
ราคาปกติ 900 บาท ลดเหลือ 765 บาท /คืน / 2 ท่าน
2.ห้องดีลัก 
ราคาปกติ 1,500 บาท ลดเหลือ 1,275 บทา/คืน / 2 ท่าน
3.ห้องแบบ3ท่าน
ราคาปกติ 2,000  บาท ลดเหลือ 1,700 บาท/คืน /3 ท่าน
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
-ราคานี้สำหรับ 2-3 ท่าน
-เข้าพักได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
-สามารถเข้าพักได้ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
-จองล่วงหน้า 7 วัน