The White House BoutiqueThe White House Boutique ( เชียงราย )

**เข้าพักวันนี้ ถึง - 30กันยายน 2564** 
1.ราคาเริ่มต้น ห้องบ้านปูนชมเดือน 
ราคาปกติ 3,000 บาท ลดเหลือ 1,500 บาท /คืน / 2ท่าน
2.ราคาสูงสุด บ้านเฮือนเจ้านาย 
ราคาปกติ 18,000 บาท ลดเหลือ 9,000 บาท /คืน/ 7 ท่าน
 
**เข้าพักวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565**
1.ราคาเริ่มต้น ห้องบ้านปูนชมเดือน 
ราคาปกติ 3,800 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท /คืน / 2ท่าน
2.ราคาสูงสุด บ้านเฮือนเจ้านาย 
ราคาปกติ 18,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท /คืน/ 7 ท่าน

เงื่อนไข

เงื่อนไขเพิ่มเติม
-ราคานี้รวมอาหารเช้า
-เข้าพักได้ตั้งแต่ 2-8 ท่าน
- ราคาสำหรับการเข้าพักทุกวัน เท่ากัน