ชมปรางค์ชมปรางค์ ( สุโขทัย )

ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว แถมฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว *ไม่จำกัดสิทธิ์

เงื่อนไข

1. รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน ชมปรางค์ จ.สุโขทัย เท่านั้น
2. ไม่จำกัดสิทธิ์การแลก
3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564
4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. กรณีที่ตรวจพบการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การแลกรับสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี