โฮมสเตย์บ้านวรวิทย์โฮมสเตย์บ้านวรวิทย์ ( อุทัยธานี )

ส่วนลด 15%

เงื่อนไข

หมายเหตุ : ห้องพักมี 3 หลัง
1. บ้านคุณยาย ราคา 2,000 บาท พักได้ 2 ท่าน
เสริมเตียง ราคา 300 บาท พักได้อีก 2 ท่าน (รวมอาหารเช้า)
โปรโมชั่น ลดราคา 15% เหลือเพียง 1,700 บาท 

2. บ้านลูก ราคา 3,500 บาท มี 2 ห้อง พักได้ 6 ท่าน
เสริมเตียง ราคา 300 บาท พักได้อีก 2 ท่าน (รวมอาหารเช้า)
โปรโมชั่น ลดราคา 15% เหลือเพียง 2,900 บาท

3. บ้านหลาน ราคา 1,500 บาท มี 2 ห้อง พักได้ 2 ท่าน
เสริมเตียง ราคา 300 บาท พักได้อีก 1 ท่าน (รวมอาหารเช้า)
โปรโมชั่น ลดราคา 15% เหลือเพียง 1,200 บาท 

เงื่อนไข : สิ้นสุดการเข้าพัก 14 พ.ย 64