เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ทเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท ( เลย )

รับส่วนลด 50% จากราคาเต็มได้ทุกห้อง 

เงื่อนไข

-สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน 
-สามารถเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นหยุดยาว
-สงวนสิทธิ์วันเข้าพัก ได้ถึง 30 กันยายน  2564 

พร้อมรับส่วนลด อาหารเครื่องดื่ม ร้าน Eafe De River 20%\"