เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ทเชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท ( เลย )

รับส่วนลด 10% จากราคาเต็มได้ทุกห้อง ไม่รวมอาหารเช้า

เงื่อนไข

- สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน
- สามารถเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดยาวและวันนักขัตฤกษ์
- ไม่สามารถใช้ชื่อบุคคลอื่นใช้คูปองแทนได้
- สงวนสิทธิ์วันเข้าพัก ได้ถึง 30 กันยายน  2564 
- จองล่วงหน้า 14 วัน