บ้านระเบียงโขงบ้านระเบียงโขง ( เลย )

ส่วนลดค่าห้องพัก 
- ห้องพักริมน้ำ ลดเหลือ 1100 บาท (ปกติ 2500 บาท)
- ห้องพักด้านใน (เตียงคู่) ลดเหลือ 750 บาท (ปกติ 1500 บาท)

เงื่อนไข

- สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน 
- สามารถเข้าพักได้เฉพาะวันจันทร์-วันพฤหัสเท่านั้น ยกเว้นวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ไม่สามารถใช้แทนคูปองอื่นได้
- สงวนสิทธิ์วันเข้าพัก ได้ถึง 30 กันยายน 2564 
- จองเข้าพักล่วงหน้า 7 วัน