Tree house Durian Cafe'Tree house Durian Cafe' ( จันทบุรี )

รับฟรี  มะปี๊ดโดะสปาค์กิ้ง 1 แก้ว (มูลค่า 65 บาท) 
เมื่อสั่งโทสต์ทุเรียน (399 บาท)

*หากเดือนที่ราคาทุเรียนลง โทสต์ทุเรียนจะขาย 299 บาท

เงื่อนไข

  1. รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน Tree house Durian Cafe จ.จันทบุรี เท่านั้น
  2. จำกัดการแลกสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
  3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  5. กรณีที่ตรวจพบการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก

การแลกรับสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี