บ้านน้ำพริกข้าวสวยบ้านน้ำพริกข้าวสวย ( จันทบุรี )

รับฟรี น้ำมะปี๊ด 1 ชะลอม (มูลค่า 60 บาท) 
เมื่อสั่งเซ็ท เครื่องว่างบ้านน้ำพริก (350 บาท)

เงื่อนไข

  1. รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน บ้านน้ำพริกข้าวสวย จ.จันทบุรี เท่านั้น
  2. จำกัดการแลกสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
  3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  5. กรณีที่ตรวจพบการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก

การแลกรับสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี