อริสโตชิค รีสอร์ทแอนด์ ฟาร์มอริสโตชิค รีสอร์ทแอนด์ ฟาร์ม ( ราชบุรี )

ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 : ลด 30% จากราคาปกติ
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 - 15 ธ.ค. 2564 : ราคา ลด 30% จากราคาปกติ

เงื่อนไข

ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
สำหรับห้องเล็ก 2 ท่าน
1. วันธรรมดา 2,100 บาท จากราคาเต็ม 3,000 บาท
2. วันหยุด ส. นักขัตฤกษ์ Long weekend  2,450 บาท จากราคา 3,500 บาท

สำหรับห้อง 4 ท่าน
1. วันธรรมดา 5,250 บาท จากราคาเต็ม 7,500 บาท
2. วันหยุด ส. นักขัตฤกษ์ Long weekend  5,950 บาท จากราคา 8,500 บาท

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 - 15 ธ.ค. 2564 
สำหรับห้องเล็ก 2 ท่าน
1. วันธรรมดา 2,800 บาท จากราคาเต็ม 4.000 บาท
2. วันหยุด ส. นักขัตฤกษ์ Long weekend  3,150 บาท จากราคา 4,500 บาท

สำหรับห้อง 4 ท่าน
1. วันธรรมดา 5,950 บาท จากราคาเต็ม 8,500 บาท
2. วันหยุด ส. นักขัตฤกษ์ Long weekend  6,650 บาท จากราคา 9,500 บาท