ยินดี ทราเวลเลอร์ ลอดจ์ยินดี ทราเวลเลอร์ ลอดจ์ ( น่าน )

 ส่วนลด 15% 

เงื่อนไข

- เข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
- สามารถใช้ได้กับทุกประเภทห้องพัก
- จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลด ถึงวันที่ 30 ก.ย 64
- 1 code ส่วนลด / 1 ห้องพัก ( จำกัดผู้เข้าพักตามประเภทห้อง )