น่านศรีปันนา รีสอร์ทน่านศรีปันนา รีสอร์ท ( น่าน )

- ส่วนลดพิเศษ 20% ทุกประเภทห้องพัก

เงื่อนไข

- สงวนสิทธิ์เข้าพักถึง 30 พ.ย 64
- สามารถทำการจองห้องพักก่อนได้ไม่เกิน 30 วัน การับจองขึ้นอยู่กับสถานะห้องพัก ณ ขณะนั้นเท่านั้น
- หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน หรือ รายละเอียดการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน
- 1 สิทธิ์สามารถพักได้สูงสุด 2 คน/1 ห้องพัก (รวมอาหารเช้า)
- ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า