PX122 ดีBest hotelPX122 ดีBest hotel ( น่าน )

ส่วนลดสำหรับห้อง Deluxe Twin Bed No.3
จากราคาปกติ 2,700 บาท เหลือ 1,900 บาท (รวมอาหารเช้า)

เงื่อนไข

- ต้องสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้าพัก ไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ในวันปกติ คือวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เท่านั้น
โดยผู้ที่เข้าพักจะต้องเเจ้งชื่อพร้อมเบอร์โทรติดต่อ พร้อมเเสดงหลักฐานการรับสิทธิ์
ไม่สามารถให้ญาติ หรือเพื่อนเข้าพักแทนได้
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะห้อง  Deluxe Twin Bed No.3 เท่านั้น
เข้าพักได้ 2 ท่าน / 1 คืน  (รวมอาหารเช้า)
- ส่วนลดจำกัดจำนวนเพียง 10 ห้องเท่านั้น
- โปรโมชั่นสิ้นสุดการใช้งานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น