แม่เรือง หมอนขิดแม่เรือง หมอนขิด ( ยโสธร )

- รับสิทธิ์ซื้อ ที่นอน/เบาะ เพื่อสุขภาพ 4 พับ สีเทา ฟ้าคราม ขนาด 60x180x8 ซ.ม. ราคาพิเศษ 880 บาท (จากปกติ 1100 บาท) จัดส่งฟรี

- รับสิทธิ์ซื้อ ที่นอน/เบาะ เพื่อสุขภาพ 5 พับ สีเทา ฟ้าคราม ขนาด 70x180x8 ซ.ม. ราคาพิเศษ 975 บาท (จากปกติ 1300 บาท) จัดส่งฟรี

- รับสิทธิ์ซื้อ เฟอร์นิเจอร์หมอนสามเหลี่ยม 3 พับ DB XL Black Gold ขนาด 55x175x36 ซ.ม. ราคา 1085 บาท (จากปกติ 1550 บาท) จัดส่งฟรี.

- รับสิทธิ์ซื้อ เฟอร์นิเจอร์หมอนสามเหลี่ยม 3 พับ DB XL Gray Gold ขนาด 55x175x36 ซ.ม. ราคา 1400 บาท (จากปกติ 1750 บาท) จัดส่งฟรี

เงื่อนไข

- แสดงรูปว่าได้รับโปรโมชั่นก่อนการซื้อ
- ลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564