โชตสิกามัดย้อมโชตสิกามัดย้อม ( แพร่ )

- จัดส่งฟรี แพ็คคู่ เสื้อ+หมวก ราคา 350 บาท.

- จัดส่งฟรี แพ็คคู่ เสื้อ+เสื้อ ราคา 450 บาท.

- จัดส่งฟรี แพ็คสามชิ้น เสื้อ+เสื้อ+หมวก ราคา 550 บาท.

- จัดส่งฟรี เสื้อ 1 ตัว(เลือกไซส์ S, M, L, XL, XXL) ราคา 250 บาท

- จัดส่งฟรี หมวก 1 ใบ ราคา 159 บาท

เงื่อนไข

- แสดงรูปว่าได้รับโปรโมชั่นก่อนการซื้อ
- ลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564