โรงแรมปุระนครโรงแรมปุระนคร ( นครศรีธรรมราช )

ส่วนลด 10% ห้องทุกประเภท

เงื่อนไข

-ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มบริเวณ Lobby โรงแรม 10% เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ 300บาทขึ้นไป
-โปรโมชั่นนี้ถึง 30 ธันวาคม  2564 
-จองล่วงหน้าอย่างน้อย 2วัน