กุ้งแห้ง ทุเรียนทอด หอมจันท์กุ้งแห้ง ทุเรียนทอด หอมจันท์ ( จันทบุรี )

- กุ้งแห้ง ขนาด 500 กรัม 1 ถุง ราคาพิเศษ 990 บาท (จากปกติ 1,040 บาท) จัดส่งฟรี 

- กุ้งแห้ง ขนาด 500 กรัม 2 ถุง ราคาพิเศษ 1,890 บาท (จากปกติ 1,990 บาท) จัดส่งฟรี 

- ทุเรียนทอด ขนาด 100 กรัม แพ็ค 4 ถุง ราคาพิเศษ 620 บาท (จากปกติ 686 บาท) จัดส่งฟรี 

- ทุเรียนทอด ขนาด 100 กรัม แพ็ค 10 ถุง ราคาพิเศษ 1,440 บาท (จากปกติ 1,610 บาท) จัดส่งฟรี

เงื่อนไข

  • แสดงรูปว่าได้รับโปรโมชั่นก่อนการซื้อ
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564