กนกรัตน์ รีสอร์ทกนกรัตน์ รีสอร์ท ( สมุทรสงคราม )

- วันธรรมดา 950 บาท
- วันศุกร์ 1250 บาท
- วันเสาร์-หยุดเทศกาล 1500 บาท

เงื่อนไข

- ห้องพักพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
- Voucher มีระยะในการใช้งานถึงวันที่  30 ธันวาคม 2564