พุทธสถานจีเต็กลิ้ม
Jee Tek Lim

ที่เที่ยว > นครนายก > เมืองนครนายก


เข้าชม : 16,928 ครั้ง | โพสเมื่อ : 18/01/2556

จี เต็ก ลิ้ม อันมีความหมายว่า เป็นที่ปฏิบัติหรือบำเพ็ญพจน์ขององค์กวนอิมโพธิสัตว์หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ อุทยาน ไผ่ม่วง พุทธสถานแห่งนี้ได้สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน และตามความคติความเชื่อของมหายานโดยใช้หลัก ฮวง จุ้ย ในทุก ๆ ปีพุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม จะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ , ตรุษจีนจะมีประชาชนมาฝากดวง สะเดาะเคราะห์เพื่อต่อดวงชะตาในปีนั้นๆให้ปราศจากอุปสรรคเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์หนึ่งของพุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม นอกจากเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วยังได้พัฒนาเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก โดยจะเน้นความเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นและยังต้องการให้เป็นที่ศึกษา หาความรู้ เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์จีนด้านต่าง ๆ อีกด้วย

Category : วัด,
จองที่พักแบบ Online ได้ทันที
พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ที่กิน ที่พัก

** พิกัด พุทธสถานจีเต็กลิ้ม : 14.026814, 101.176533

** พิกัด GPS สำหรับเครื่องนำทาง : 14 01.609, 101 10.592

  • ที่พักแนะนำ
  • ที่กินแนะนำ
  • ที่เที่ยวแนะนำ