น้ำตกเขาสอยดาว
Kaosoydao waterfall

ที่เที่ยว > จันทบุรี > เขาสอยดาว


เข้าชม : 9,711 ครั้ง | โพสเมื่อ : 16/08/2554

เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด 16 ชั้น การเดินชมน้ำตกเขาสอยดาวแบ่งเป็น 2 ระดับ ซึ่งระดับที่ 1 คือ ชั้นที่1-6 เป็นชั้นที่นักท่องเที่ยวสามารถปีนป่ายเดินเท้าขึ้นไปชมเองได้ ระดับ 2 คือ ชั้นที่ 7-16 ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาเพราะดีไม่ดีอาจเกิดอันตรายได้ ท่ามกลางป่าลึกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ตลอดเส้นทางเดินชมน้ำตกมีทั้งความงามและความตื่นเต้นท้าทาย และถ้าใครที่ชื่นชอบการดูผีเสื้อต้องห้ามพลาด เพราะที่นี่ในบริเวณธารน้ำจะมีผีเสื้อจำนวนมาก อีกทั้งยังถือเป็นที่ศึกษาพรรณไม้ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนั้นมีสภาพป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและสมุนไพร เช่น กระชายป่า กระวาน สัตว์ป่า ไก่ฟ้านกสาริกาเขียวหางสั้น สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โดยมียอดเขาสูง 2 ยอด คือ ยอดสอยดาวเหนือและสอยดาวใต้ ความสูงของยอดสูงสุดคือ ยอดสอยดาวใต้ อยู่ที่ประมาณ 1,675 เมตร จากระดับน้ำทะเล การเที่ยวชม น้ำตกเขาสอยดาว สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ที่โทร. 039-486-337

จองที่พักแบบ Online ได้ทันที
น้ำตกเขาสอยดาว ที่กิน ที่พัก

** พิกัด น้ำตกเขาสอยดาว : 13.0967, 102.172251

** พิกัด GPS สำหรับเครื่องนำทาง : 13 05.802,102 10.335

  • ที่พักแนะนำ
  • ที่กินแนะนำ
  • ที่เที่ยวแนะนำ