สะพานมอญ จ. กาญจนบุรี

การทูนของบนหัว เป็นวัฒนธรรมชาวมอญ ที่สังขละบุรี