@น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
...ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ @อีต่อง ปิล็อก...